Clubreglement en huisregels:

TC Club- en gedragsregels, verkort:

 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Er is respect voor onze trainingspartner (en zijn / haar niveau).
 • We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
 • Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een uitsluiting.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Het gebruik van mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de oefenzaal en tijdens de lessen, behalve in overleg met de trainer.
 • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/vereniging.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, schone kleding, frisse adem, schone voeten etc.
 • Afmelden en/of afwezigheden melden gebeurt altijd via de mail of telefonisch.

Gedragsregels voor de ouder(s)/voogd(en) van het lid

De ouder/voogd:

 • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
Het volledige clubreglement, dat door elk aangesloten lid werd ondertekend vind je hier terug.